Nadzory budowlane


OFERUJĘ:

 
a) prowadzenie budowy przez osobę posiadającą niezbędne wiedzę, uprawnienia budowlane oraz doświadczenie na stanowisku: Kierownik budowy.

W zakresie prac Kierownika budowy oferuję min:
1) Tworzenie harmonogramu robót w uzgodnieniu z wykonawcami i inwestorem.
2) Kontrolę techniczną budowy w zakresie wykonania robót i zastosowanych materiałów.
3) Kontrolę stanu zaawansowania prac.
4) Przeprowadzenie odbiorów wewnętrznych.
5) Opracowanie wniosków o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszenia zakończenia prac.

b) reprezentowanie Inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami, zasadami wiedzy technicznej na stanowisku: Inspektor nadzoru inwestorskiego.


REALIZACJE:

 
1.Pełnienie funkcji Kierownika budowy
-dla firmy Zeta Park sp. z o.o. Katowice
Inwestycja:Budowa zespołu apartamentowców Zeta Park przy ul. Pod Skarpą-etap V w Ustroniu.

2.Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego
-dla firmy Medikool sp. z o.o. Skoczów
Inwestycja:Remont budynku Przychodni Zdrowia we Wiśle przy ul.Dziechcinki 1.

-dla Urzędu Miasta Ustroń
Inwestycje:
a.Termomodernizacja i przebudowa budynku Przedszkola nr 4 w Ustroniu Hermanicach – Ocieplenie ścian zewnętrznych oraz modernizacja kotłowni wraz z częściową wymianą instalacji centralnego ogrzewania.
b.Wykonanie nowej elewacji budynku Przedszkola nr 5 w Ustroniu Lipowcu.
c.Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 6 w Ustroniu Nierodzimiu – Wymiana stolarki okiennej na elewacji północnej i częściowo wschodniej budynku szkoły.
d.Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Ustroniu Lipowcu – Wymiana całej stolarki okiennej w budynku szkoły.


REFERENCJE:

 
Urząd Miasta Ustroń ul. Rynek 1 43-450 Ustroń
Zeta Park Sp. z o.o. al. Korfantego 179b 40-153 Katowice
Medikool Sp. z o.o. ul. Ciężarowa 54 43-430 Skoczów