Odbiory mieszkań

Oferujemy:

Zapewniamy fachowy odbiór mieszkania przy użyciu nowoczesnych urządzeń pomiarowych oraz w oparciu o stosowane przepisy i normy budowlane.

1) Sprawdzenie wymiarów pomieszczeń. (na życzenie sprawdzamy i obliczamy powierzchnię użytkową mieszkania)
2) Sprawdzenie jakości ścian i tynków.
3) Sprawdzenie podłóg i posadzek.
4) Sprawdzenie okien, szyb i parapetów.
5 )Sprawdzenie drzwi wewnętrznych i zewnętrznych.
6) Sprawdzenie instalacji elektrycznej.
7) Sprawdzenie instalacji wodnej i kanalizacyjnej.
7a) Sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.
9) Sprawdzenie balkonu, tarasu i garażu.

Inwentaryzacje budowlane

Wykonujemy inwentaryzacje budowlane następujących obiektów:

1)domów na sprzedaż
2)budynków mieszkalnych
3)domów jednorodzinnych
4)mieszkań
5)magazynów
6)obiektów technicznych
7)obiektów usługowych, handlowych

Standardowo inwentaryzacja budowlana składa się:
-rzutów pomieszczeń
-ew.przekrojów
-ew. elewacje
-ew. rzut dachu
-ew. opis techniczny
-ew. umiejscowienie obiektu na działce
-ew. zdjęć elewacji, pomieszczeń

Szczegółowy zakres inwentaryzacji określany jest indywidualnie.

Obmiar wykonujemy zgodnie z normami PN-70/B-02365 i PN-ISO 9836:1997.