Świadectwa energetyczne


OFERUJĘ:

 
Wykonanie świadectwa charakterystyki energetycznej (certyfikatu energetycznego) dla budynków jednorodzinnych.


Podstawowe informacje

1.Jest to dokument, który zawiera informacje dotyczące wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku lub lokalu, czyli energii na potrzeby ogrzewania, przygotowania ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynków użyteczności publicznej również oświetlenia.
2.W świadectwie ocenia się wielkość zapotrzebowania na energię wynikającego z przeznaczenia i standardu budynku oraz jego systemów instalacyjnych, czyli na podstawie jego stałych, obiektywnych cech, a nie na podstawie pomiaru zużycia energii gdyż trudno poddać obiektywnej ocenie sposób użytkowania budynku przez jego użytkowników.
3.Zgodnie z ustawą Prawo Budowlane, od 1 stycznia 2009 r. wszedł w życie obowiązek wystawiania świadectw charakterystyki energetycznej dla budynków oddawanych do użytkowania oraz budynków podlegających zbyciu lub najmowi.
4.Każdy Inwestor zobligowany jest dołączyć certyfikat energetyczny budynku do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie. W przypadku, gdy budynek lub lokal mieszkalny podlega zbyciu lub wynajmowi, powinno się udostępnić nabywcy lub najemcy świadectwo charakterystyki energetycznej.
5.Ważność certyfikatu energetycznego wynosi 10 lat.

Zapraszam Inwestorów do zapoznania się z poniższą stroną na której omówiono w sposób szczegółowy co to jest i na co zwrócić uwagę przy świadectwach energetycznych:
http://www.builddesk.pl/swiadectwo-energetyczne/co+to+jest+swiadectwo+energetyczne